contoh yang terdapat dalam mineral logam dan non logam